EBK

EBK Seramik İş Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şafak OZAN'ın Kaleme Aldığı Makale, Dünya Gazetesi “Eskişehir’de Kümelenme” Eki'nde  Yayımlandı

 

Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi; çevre dostu, enerji açısından verimli ve yenilikçi özellikleriyle dünyanın önde gelen müşteri odaklı seramik iş kümesi olma vizyonu; araştırma ve inovasyon, enerji verimliliği, kilit lojistik uygulamaları ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla iş kümesinin rekabet gücünün geliştirilmesi stratejisi ile bölgesel rekabet edilebilirliği artırmayı ve bölgesel bir seramik markası olmayı hedefliyor.