EBK

EBK Seramik İş Kümesi Çalıştayı 6 Haziran 2012 Tarihinde Gerçekleşti

 

Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde EBK Seramik İş Kümesi “Küme Çalıştayı” 65 kişilik bir katılımla gerçekleşmiştir. Çalıştay katılımcıları küme üyeleri firmalar, üniversite, sanayi odaları gibi paydaşlar ve Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlardan gelen temsilcilerden oluşmuş olup küme yol haritası ışığında belirlenen 7 ana çalışma grubuna ayrılan katılımcılar verimli bir çalışma sonucu 38 adet proje fikrine imza atmışlardır. Yatırım Promosyonu, Ortak Satınalma, Ortak Lojistik İmkanları, Enerji Verimliliğine Yönelik Projeler, Ortak Üretim ve Ortak Deneme İmkanlarının Tespiti, Yerel Seramik Makine Üreticileri ve Yan Sanayinin Oluşturulması ve Ortak AR-GE gruplarının çalışmaları sonucu, çalıştay sonucu sunulan 38 ayrı proje tüm katılımcılar tarafından puanlanarak; kısa-orta-uzun vadedeki projeler etkisi, yapılabilirliği ve teşviklerden yararlanma açılarından değerlendirilmişlerdir.

Tüm çalıştay süreci, değerlendirmeler ve sonuçlar bir kitapçık haline getirilerek paylaşılacak, projeler aldıkları puanlara göre küme faaliyetleri arasında yerlerini alacaklardır. Kümemiz açısından çok faydalı ve verimli geçen bu çalışmaların benzerleri tekrarlanarak ortak akıl yöntemi ile seramik sektörünün daha iyi yerlere gelmesi ve bölgenin kalkınması kümemizin öncelikleri arasında olmaya devam edecektir.