EBK

Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği 2. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği, 2. Olağan Genel Kurulu üyelerimizin geniş çaplı katılımları ile 28 Mart 2012 tarihinde Eskişehir’de gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şafak OZAN’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ile devam edilmiştir. Divan Başkanlığı'nı Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş ÖZAYDEMİR, divan üyeliği görevlerini de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal ÜSTÜNDAĞ ve Anadolu Üniversitesi Proje Destek Birimi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Haluk YAPICIOĞLU yerine getirmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şafak Ozan yaptığı konuşmada kümenin resmi olarak kuruluşundan beri katettiği aşamalara dikkat çekerek 10 üye ile 2010 yılı Mayıs ayında çalışmalarına başlayan derneğin bugün 36 üye sayısına ulaştığını, bu süreçte kurumsallaşma adına önemli adımlar atıldığını dile getirmiştir. Ayrıca kümelenme olgusunun devlet nezdinde yasal bir zemine oturtulması, kümelenme faaliyetlerine verilen devlet desteklerinin artmasının arzu edildiğinin ve kümelenme konusunda bir destek mekanizması oluşturulması gerektiğinin altını çizmiştir. Konuşmasında kümenin mevcut ve planlanan faaliyetlerinden bahseden Ozan, Anadolu Üniversitesi ile imzalanan “Proje Tabanlı Staj Programı” protokolü ile seramik sektörüne kalifiye iş gücü kazandırılacağı, aynı zamanda da bu önemli sanayi-üniversite işbirliği ile öğrencilerin mezun olmadan önce işletmelerde önemli AR&GE projelerinde deneyim kazanabilme fırsatını yakalayacaklarını vurgulamıştır.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir ise EBK Seramik İş Kümesi Derneği’nin hızla büyüyerek kendi bölgesinde ve ülkemizdeki diğer sektör kümelerine örnek teşkil edecek duruma geldiğini, uluslararası arenada da vizyonu doğrultusunda önemli adımlar attığını vurgulamış, kümenin seramik sektöründe yarattığı katma değerin artarak devam edeceği inancında olduğu bildirmişdir.

Genel Kurul gündeminin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından, Yönetim Kurulu 2011-2012 Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu üyelere sunulmuştur. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibra edilmesi ile 2012 yılı Tahmini Bütçe’si ve Tüzük değişikliği önerisi görüşülerek onaylanmıştır.

Yönetim ve Denetim Kurullarının yedek üyeler ile birlikte göreve devam etmesi oy birliği ile kabul edilmiş, Vitra Karo A.Ş. Genel Müdürü Zeki Şafak OZAN Yönetim Kurulu Başkanı, Kütahya Porselen A.Ş. Fabrikalar Genel Müdürü Celal ÜSTÜNDAĞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmişlerdir. Toplantı sonunda dilek ve temmenniler üyelerimiz tarafından dile getirilmiştir.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun hazır bulunduğu genel kurula, kümemizin işbirliği içerisinde çalıştığı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Temsilcileri Ahmet KALKAN ve Engin YÜKSEL katılmışlardır.