EBK

AMAÇ

  • Dernek, kümelenme oluşumlarını organize etmek, 
  • Ar-Ge faaliyetlerini, inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek,
  • Aktörler arası iş ağları kurmak, küme oluşturma faaliyetlerini kolaylaştırmak,
  • Faktör şartlarının güçlendirilmesi, küme tabanının geliştirilmesi, üyeleri arasında kültürel, mesleki, teknik, ticari, ekonomik, hukuki ve idari konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak,
  • İmalat sanayi ve satışıyla iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplamak; ortak menfaatlerini korumak, ihtiyaç duydukları makine-teçhizat hammadde temini gibi konularda yardımcı olmak, pazar bulmalarını kolaylaştırmak, sonuç olarak tüm üyelerin birlikte güçlenmelerini sağlamaktır.