EBK

ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, Seramik Kümelenmesi ile AB Yeşil Mütabakat Sürecini Değerlendirdi...


Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi tarafından Eskişehir, Bilecik, Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği üyelerinin katılımlarıyla AB Yeşil Mutabakat ve Eskişehir Model Fabrika süreçlerinin detayları değerlendirildi.
Sektör bilgilendirme toplantısına Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Biriminden Sorumlu ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji A.B.D. Başkanı, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe, birim çalışanları ve küme üyeleri katıldı.

Ortak çalışmalar yapacağız

Avrupa Birliği (AB)’nin Yeşil Mutabakat süreci hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantının açılışında konuşan ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, “Amacımız üretim yapan sanayicilerimizin Yeşil Mutabakat süreci kapsamında özellikle ihracatta sorun yaşamamaları ve bu sürece en hızlı şekilde uyum sağlamalarına destek olmaktır. Bu kapsamda karbon ayakizini azaltacak yöntemlerden yalın üretim, kaynak ve enerji verimliliği konularını birlikte değerlendiriyoruz. Tüm sektörlerle bir araya gelerek bu süreçte yapabileceğimiz çalışmaları ele alıyoruz.” dedi.

Eskişehir, Bilecik, Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Tülin Murathanoğlu, Seramik Kümesi üyeleri ve kümenin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi. Murathanoğlu, “Yakın zaman içerisinde teknik kurulumuz ile birlikte benzer çalışmalar yapmaya başladık. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilen toplantının önemimin farkındayız ve faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

Kayıplara uğramamalıyız

AB Yeşil Mutabakat kuralları ve seramik sektörüne yönelik veriler hakkında açıklamalarda bulunan ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe, “Birlikte öğreneceğimiz ve gelişeceğimiz bir süreç. Kayıplara uğramamak ve teknik aksaklıklarla karşılaşılmaması adına Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde birim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. Türe, AB Yeşil Mutabakat uyum tedbirleri, emisyon ticaret sistemi, sınırda karbon mekanizması, kurumsal karbon ayakizi hesaplamaları konularında detaylı bilgiler verdi.

Toplantı sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı