EBK

EBK Üyeleri Ve Seramik Sektör Temsilcileri Proje Arama Toplantısında Bir Araya Geldi...


15 Şubat 2017 tarihinde Seranit Serra İnönü Tesisi'nde gerçekleştirilen toplantıya EBK üyeleri, Anadolu Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi ve de bölgedeki sektör temsilcilerinin teknik yönetici, müdür ve uzmanları olmak üzere konusunda yetkin 30 kişi katılmıştır. Tüm katılımcılarının kendilerini tanıtması ile açılan toplantının amacı küme ve sektörde işbirliği adına proje havuzu oluşturmak olarak belirtilmiştir. Ayrıca EBK üyesi veya küme haricindeki tüm katılımcıların, sektörün genelini ilgilendiren sorunları paylaşması ve fikirlerini bildirmesi toplantının en önemli adımını oluşturmuştur.  

Moderatör olarak toplantıda yer alan, Sn. Mahmut Kiper tarafından toplantının yöntemi katılımcılara anlatılmıştır. Bu toplantıdaki ilk aşama olan “Arama” yani proje fikirlerinin ortaya çıkarılması ve proje başlıklarının belirlenmesi aşaması başarı ile tamamlanmış olup, katılımcılar tarafından proje fikirleri toplantı sonunda oylanmıştır. Diğer aşama olan “Diyalog  &Karar”  daha sonraki tarihlerde yapılacak olan toplantılarda gerçekleştirilecektir.