EBK

Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi Ve Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı...


Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlık çalıştay programı 22.09.2016 tarihinde Ankara’ da gerçekleştirildi.

Çalıştay Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş olup diğer Bakanlıklar, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türk Patent Enstitüsü, Türk Standardları Enstitüsü, Tübitak Marmara Araştırma Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Anadolu Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Türk Eximbank, TÜSİAD, Türkiye Seramik Federasyonu, Seramik Araştırma Merkezi  ve de EBK Seramik İş Kümesi tarafından katılım sağlanmıştır.

Çalıştay programı; çalışma grupları tarafından “Rekabetçiliğin Sürdürülmesi”, “Girdi Maliyetlerinin Azaltılması”, “Nitelikli İş Gücü” ve “Teknoloji ve Ar-Ge” alt konu başlıklarında masalara ayrılarak öncelikli olarak seramik sektörünün sorun alanları tespit edilmiştir. Daha sonra ise, söz konusu sorun alanlarına yönelik olarak eylemler oluşturulmuştur.

Çalıştay programı, Çalıştay Moderatörü Sayın Prof. Dr. Alpagut KARA tarafından yapılan genel değerlendirme ve kapanış konuşması ile sonlandırılmıştır.