EBK

Sanayi Genel Müdürülüğü EBK’yı Ziyaret Etti...


 

 

 

 

 


05.08.2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Sn. Prof Dr. İbrahim Kılıçaslan ve Daire Başkanı Sn. Ahmet Can olmak üzere 7 kişilik Bakanlık heyeti EBK Seramik İş Kümesi'ni ziyarette bulunarak küme hakkındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi edinmişlerdir ve Bakanlığın Seramik Strateji Belgesi başta olmak üzere çalışmalarını küme üyelerine aktarmışlardır.

EBK Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdulhekim Yakut, seramik sektöründe yer alan firmalar olarak artık küme ortak paydasında birlikte çalışmayı ve birlikte kalkınmayı hedeflediklerini belirterek  kümenin, Türkiye'nin toplam seramik ihracatının %53'ünü gerçekleştirdiğini, Dünya sıralamasında Türkiye seramik sektörünün çok önemli bir konumda olduğunu ve seramik sektörünün katma değeri en yüksek sektörler arasında yer aldığını vurgulamıştır.

Heyet tarafından İnönü'de yer alan Seranit/Serra Karo Üretim Fabrikası Tesisi ve Showroom'u sonrasında ise Bozüyük'te yer alan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Seramik Sağlık Gereci Fabrikası Tesisleri ve İnovasyon Merkezi ziyaret edilmiştir.