EBK

EBK Seramik İş Kümesi; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Kümelenme Destek Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk ve tek küme oldu. Bakanlık ve EBK Seramik İş Kümesi arasındaki destek sözleşmesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla, 7 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen törende imzalandı.

Törene; ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan’ ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk’  ‘EBK Seramik İş Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şafak Ozan’ ‘EBK Seramik İş Kümesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Tülin Murathanoğlu’ katıldı.

EBK Seramik İş Kümesi, “Eskişehir Bilecik Kütahya” bölgesinde yer alan tüm sanayi ve kamu kuruluşları, tedarikçiler, üniversiteler, meslek örgütleri, araştırma kurumlarının bir araya gelerek faydalanabilecekleri bir işbirliği platformu oluşturma ve bölgenin kalkınmasına en iyi şekilde hizmet etmek amacıyla kuruldu. Kümenin projesi, 10.200.000 TL onaylanmış bütçe ve 5 yıl süre ile %50 oranında desteklenmeye hak kazandı. “Kümelenme Destek Programı” projesiyle kümenin ve seramik sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda çalışmaların sürdürülmesi ve seramik sektörü adına öncü adımların atılması hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca, sürdürülebilir kurumsallık faaliyetleri, enerji verimliliği çalışmaları, lojistik merkezi seramik trafik kurgusunun oluşturulması, temiz üretim çalışmaları, seramik hammaddeleri araştırma çalışmaları ve ortak üretim tesisi kurulması gibi hedefler yer alıyor.

Kümelenme Destek Programı çerçevesinde;
“Seramik sektöründe kaynak kullanımının sürdürülebilirliğini sağlamak adına çalışmalar yürütülmesi, enerji verimliliğini en üst seviyelere taşıyacak makine, ekipman ve yöntemlerin tespit edilmesi, kullanılmasıyla alternatif enerji kaynaklarının araştırılması” “Uzun vadede lojistik altyapısını güçlendirip taşıma maliyetlerinde rekabetçi avantajı elde etmenin öncül şartlarından biri olan demiryolu erişiminin artırılması” “Dijital baskı mürekkebinde yeni teknolojilerle küme üyelerinin dijital mürekkep ihtiyaçlarının hızlı ve uygun maliyetlerle karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılması” “Hızla tükenen seramik hammadde kaynaklarına alternatif kaynak araştırmaları yapılması, mevcut rezervlerin korunması, kalitelerinin artırılması ve ithal hammadde bağımlılığının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması” ve “EBK Seramik İş Kümesi’nin sürdürülebilirliğine yönelik kurumsallaşmayı destekleyen yapıların sürdürülebilir olması, uluslararası anlamda bilinirlik kazanması ve bölgesel bir marka oluşturulmasına yönelik projeler yürütülmesi” gibi konularda detaylı çalışmaların 5 yıl boyunca sürdürülmesi planlanıyor.