EBK

Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı...


Eskişehir Bilecik Kütahya (EBK) Seramik İş Kümesi Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurulu, 31.03.2014 tarihinde üyelerin geniş çaplı katılımıyla Eskişehir Dedepark Otel’de gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şafak Ozan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimiyle devam edildi. Divan Başkanlığını Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir, divan üyeliği görevlerini de Celal Üstündağ ve Yunus Bahri Karaer  yerine getirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şafak Ozan yaptığı konuşmada, sahip olduğu “Bronz Label” mükemmeliyet etiketiyle kümenin artık farklı bir noktaya geldiğini ve kurumsal yapısının güçlendiğini belirterek, rekabet öncesi işbirliği anlamında üye ve paydaşlar arasında doğru bir zemin oluşturulduğunu vurguladı. Seramik sektörü ve bölgenin gelişimi açısından başlatılan “Seramik Makinelerinin Yerlileştirilmesi” çalışmaları kapsamında, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği ve Makine İhracatçıları Birliği’yle yapılan önemli işbirlikleri sayesinde, gelecekte çok önemli kazanımlar elde edileceğini belirtti. Ozan, “Anadolu Üniversitesi’yle yapılan çalışmalar çerçevesinde, üniversite-sanayi işbirliği imkânları en iyi şekilde değerlendirildi. Ortak satın alma, enerji verimliliği ve ortak üretim tesisi çalışmalarıyla üyelere artı değer kazandırılmaya çalışılıyor. Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı önemli mekanizma ve programlar geliştirdi. Desteğimiz bundan sonraki çalışmalarda da sürecek.” dedi.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir ise EBK Seramik İş Kümesi Derneği’nin hızla büyüyerek, bölgesinde ve ülkemizde diğer sektör kümelerine örnek teşkil edecek duruma geldiğini söyledi. Uluslararası arenada vizyonu doğrultusunda önemli adımlar attığını vurgulayarak, kümenin seramik sektöründe yarattığı katma değerin artarak devam edeceği inancında olduğu bildirdi.

Genel Kurul gündeminin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, Yönetim Kurulu 2012-2013 Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu üyelere sunuldu. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibra edilmesiyle, 2014 yılı bütçesi görüşülerek onaylandı.

Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliğiyle seçildi. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı ve VitrA Karo A.Ş. Genel Müdürü Zeki Şafak Ozan Yönetim Kurulu Başkanı, Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Abdülhekim Yakut ve NG Kütahya Porselen A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Celal Üstündağ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun hazır bulunduğu genel kurula, kümenin işbirliği içerisinde çalıştığı Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Temsilcisi Engin Yüksel de katıldı.