EBK

EBK Seramik İş Kümesi ve Makine İhracatçıları Birliği Eskişehir’de Buluştu

 

Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik (EBK) İş Kümesi’nin “Makine ile Seramik Sektörü İşbirliği” başlıklı toplantısı, 7 Ekim Pazartesi günü Eskişehir Anemon Otel’de gerçekleştirildi. Küme Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şafak Ozan, toplantıda, Ekonomi Bakanlığı’nın “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesine Yönelik Tebliği” altında uygulanan “Uluslararası Pazarlarda Tanınırlık Projesi” kapsamında desteklenen “Ortak, Hat, Makine ve Yedek Parça Veri Tabanı Oluşturulması” projesi hakkında bilgi verdi.

Kuruluşundan bu yana İş Kümesi’nin başkanlığını yürüten Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkan Yardımcısı Ozan, Anadolu Üniversitesi Seramik Araştırma Merkezi tarafından 6 aydır yürütülen projenin, 50.000 TL tutarında bir yatırımı içerdiğini ve %75 oranında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklendiğini söyledi.

Ozan, sözlerine şöyle devam etti: “İthal makine ve yedek parça sayısını azaltmayı, yedek parça ve talep periyotlarını belirleyerek stokları düşürmeyi amaçlayan proje kapsamında, EBK Seramik İş Kümesi’ne üye üretici firmaların, makine ve yedek parça envanterleri çıkarıldı. Seramik makineleri ve yedek parçalarının yerlileştirilerek ithalatının azaltılmasını hedefleyen projede, EBK Seramik İş Kümesi ile Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği arasında envanterlerin ve teknik bilgilerin paylaşımı yoluyla işbirliği kuruldu. Böylece yerli üretim konusunda önemli bir adım atıldı.”

Seramik makinesi ithalatının fazlalığına değinen Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Adnan Dalgakıran “Yaklaşık olarak 27 milyar dolarlık makine ithalatının 20 milyar dolarlık kısmını yerli makineciler üretebildiği halde ithal ediliyor. Bu rakamlarda ithalatın yüzde 70’inin aslında iç piyasada karşılanabileceğini gösteriyor diye konuştu.

Zeki Şafak Ozan ayrıca, küme ile Anadolu Üniveristesi’nin ArGe ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM) arasında iyi niyet protokolü imzalandığını açıkladı. Protokolle, seramik sektörünün artan rekabet ortamında araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon ihtiyaçlarının giderilmesi açısından önemli bir aşama kaydedildiğini söyledi.