EBK

Eskişehir Kümelenme ve Rekabetin Neresinde Çalıştayı

 

28.05.2013 tarihinde Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen çalıştaya EBK Seramik İş Kümesini temsilen Proje Uzmanı Burcu Odabaş ve Proje Yürütücüsü Deniz Murathanoğlu katılmışlardır. Küme adına EBK Seramik İş Kümesi ve Rekabet temalı bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Sanayi Geliştirme Merkezi (SANGEM) Koordinatörü Gürcan Banger’in moderatörlüğünde gerçekleşen program ESO Başkanı Savaş Özaydemir’ in açılış konuşması ile başlamıştır. Konuşmasında Eskişehir’ de kümelenme çalışmalarının başlangıcından ve bugün gelinen noktalardan bahsederek DTM‘nin uyguladığı Küme Politikaları Geliştirme Projesi ile seçilen ilk on kümeden biri olan Seramik İş Kümesi’ni örnek olarak sunmuşlardır. Kümelerin oluşumu ve genişlemesi anlamında fayda görmeyi hedefleyen firmaların bu yapıda yer alması gerektiğini bildirmişlerdir. Kümelerin idaresi ve sürdürülebilirliği konusunda yaşanan finansman sorunlarına ise Ekonomi Bakanlığı URGE projeleri ile önemli bir çözüm getirildiğini vurgulamışlardır.

Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi Başkanı Emrah Sazak ise rekabet kavramından bahsederek yenilikçilik, verimlilik ve yaşam standardının artması ile rekabetçiliğin artabileceğini, günümüzde rekabetçi olmanın yolunun insan, bilgi, uzmanlaşma, vizyon, sermaye ve de İşbirliğinden geçtiğinin ve bu noktada kümelerin önem teşkil ettiğini, kümelenmenin rekabetçilik için en uygun araç olduğunu belirtmişlerdir.