EBK

Ortak Hat, Makine Ve Yedek Parça Veritabanı Oluşturma Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı

 

EBK Seramik İş Kümesi, Ekonomi Bakanlığı URGE projesi (10URG007) kapsamında gerçekleştireceği Ortak Hat, Makine ve Yedek Parça Veritabanı Oluşturma Projesi açılış ve bilgilendirme toplantısı 24.04.2013 tarihinde Eskişehir Anemon Otel'de yapılmıştır. EBK Seramik İş Kümesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Tülin MURATHANOĞLU'nun açılış konuşması ve kümenin güncel faaliyet ve projelerini içeren sunumu ile başlayan toplantıda Ekonomi Bakanlığı uzmanı Hürol KARLI da "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği", Bakanlık destekleri ve URGE başarılı uygulama örneklerini anlatan bir sunum yapmıştır.

Ortak Hat, Makine ve Yedek Parça Veri Tabanı Oluşturulması Projesi hakkında; Seramik Araştırma Merkezi AR&GE Koordinatörü Prof. Dr. Alpagut KARA, Vitra Karo A.Ş. Bakım ve Onarım Müdürü Akın ERKAN ve Seramik Araştıma Merkezi Araştırmacısı Fahri ÖZER' in projenin amacı, hedeflenen sonuçlar, faaliyet programı ve proje metodolojisini içeren sunumları ve konuşmaları ile toplantı devam etmiştir.

Toplantıya küme üyesi firmalar, Seramik Araştırma Merkezi temsilcileri, Ekonomi Bakanlığı Uzmanı Hürol KARLI ve BEBKA Kalkınma Ajansı Uzmanı Engin YÜKSEL katılarak proje hakkında değerlendirme, görüş ve önerilerini sunmuşlardır.

Yönetim Kurulu Üyesi Abdülhekim YAKUT ise kapanışta Ortak Hat, Makine ve Yedek Parça Veritabanı Oluşturma Projesi' nin kümeye ve sektöre sağlayacağı faydaları bildirerek temelde kümelenme anlayışı ile rekabet öncesi işbirliğinin uzun vadede fazlasıyla firmalara yarar sağlayacağını belirtmiştir. Firmalar özelinde ve sektör genelinde ekonomik büyümenin sağlanması ve uluslararası rekabette İtalya, İspanya ve Çin gibi ülkelerin önüne geçebilmek için ancak bu tarz işbirliklerinin önem arz ettiğini vurgulamıştır.