EBK

EBK Lojistik Projesi Sonuç Toplantısı Gerçekleştirildi

 

EBK Seramik İş Kümesi’nin BEBKA Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında destek almaya hak kazandığı EBK Seramik İş Kümesi Lojistik Projesi (TR41-12-DFD-017) sonuç toplantısı 30.01.2013 tarihinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. Sonuç toplantısına Anadolu Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Ender Suvacı, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Habib Esel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, EBK Yönetim Kurulu Üyeleri, Küme Üyeleri, Küme Lojistik Çalışma Grubu, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Doç.Dr. Bülent Çatay ve  Doç. Dr. Güvenç Şahin ile  BEBKA uzmanları katılmışlardır.

EBK Yönetim Kurulu Başkanı  Zeki Şafak Ozan açılış konuşmasında, Kümenin yeni projelerinden bahsetmiş, söz konusu lojistik projesinin bölge ve seramik sektörü açısından önemini vurgulanmıştır. Projenin sonuç sunumu ise Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Doç.Dr. Bülent Çatay ve  Doç. Dr. Güvenç Şahin tarafından yapılmıştır.  Toplantıda  kümenin mevcut durum analizi, SWOT analizi, kısa-orta-uzun vadeli öneriler ve eylem planını içeren sunumun ardından görüş ve öneriler dile getirilmiştir.