EBK

2012-2016 Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Açıklandı

 

2012-2016 “Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” 21.01.2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından açıklanmıştır. Sunumunda Seramiğin, yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden birisi olduğunu dolayısıyla, seramik sektörünü ileriye taşıyacak adımların ekonomi için ayrı bir önem taşımakta olduğunu belirten Bakan,  2016 yılı sonuna kadar uygulanacak Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın, seramik sektörünün yol haritası olduğunu vurgulamıştır. Toplantıda ayrıca sektörün stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için hem ulusal hem uluslararası düzeyde hammadde araştırmaları yapılacağı ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, nakliye maliyetlerinin azalmasında büyük rol oynayacak demiryolu ağları gibi projelerin hayata geçirileceği açıklanmıştır.

Haberi görüntülemek için tıklayın.