EBK

EBK Seramik İş Kümesi Lojistik Projesi Açılış Toplantısı

 

EBK Seramik İş Kümesi’nin BEBKA Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında destek almaya hak kazandığı EBK Seramik İş Kümesi Lojistik Projesi (TR41-12-DFD-017) açılış toplantısı 20.11.2012 tarihinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. Açılış toplantısına Eskişehir Sanayi Odası, EBK Yönetim Kurulu Üyeleri, küme üyeleri, küme lojistik çalışma grubu, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Doç.Dr. Bülent Çatay ve Yrd. Doç. Dr. Güvenç Şahin, SABTEK A.Ş yetkilileri ile BEBKA uzmanları katılmışlardır.

EBK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Tülin Murathanoğlu’nun açılış konuşması ile Projenin başvuru aşamasından fizibilite çalışmasını gerçekleştirecek kurumların seçimine kadar yaşanan tüm süreç adım adım anlatılarak lojistiğin bölge ve seramik sektöründeki önemi vurgulanmıştır. Proje sonlandığında, küme ve bölge adına benzersiz bir çalışma gerçekleştirilerek demir yolu kullanımının artması, yeni lojistik ağların kurulması, demir yolu-liman bağlantılarının belirlenmesi ve lojistik maliyetlerin azaltılması konularında öneriler sunulacaktır. Ayrıca TR41 bölgesi sınırları içerisinde yer alan Bozüyük Gündüzbey Lojistik Köyü’nün kurulumu itibari ile seramik kümesinin bu sistemde ne şekilde yer alacağı gibi önemli noktalar ortaya çıkacak ve çevre dostu bir anlayış ile demir yolu kullanımın artırılması ile karbon salınımları azaltılacaktır.