EBK

EBK Seramik İş Kümesi, BEBKA doğrudan faaliyet desteği almaya hak kazandı

 

Kümemiz Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında 23.10.2012 tarihinde imzalanan sözleşme ile “EBK Seramik İş Kümesi Lojistik Projesi”ni gerçekleştirmek üzere %100 oranında destek almaya hak kazanmıştır.

Proje kapsamında; kümemizin lojistik kapasitesi ve yeterliliği durum tespiti ve önerilerini kapsayan detaylı bir fizibilite raporu hazırlanacaktır. Raporda yer alacak en önemli hususlar; küme olarak hareket etmenin ürün teslimat sürelerinin ve nakliye maaliyetlerinin iyileştirilmesine katkısının belirlenmesi, sahip olunan yetenekler göz önüne alındığında, birlikte hareket edilecek konuların ön tespiti, yurt içi ve yurt dışı sevkiyatlar, ithalat ve ihracat, yurt içi alım ve satımlarda ortak taşıma hacminden faydalanılarak kara yolu taşımacılığına alternatif olarak demir yolu taşımacılığının TR41 bölgesi ve Gündüzbey Lojistik Köyü için lojistik açısından öneminin ve katkısının incelenmesi ve liman demir yolu bağlantılarının belirlenmesi şeklinde olacaktır.