EBK

Ekonomi Bakanlığı “Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirilmesinin Desteklenmesi” programı değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.


18-19 Ekim 2012 tarihlerinde Ekonomi Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN’ın da katılımlarıyla gerçekleşen Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği (URGE) Değerlendirme Toplantılarına küme olarak katılım sağlamış bulunmaktayız. Tebliğ kapsamında yer alan 10URG007 numaralı “Uluslararası Pazarlarda Tanınırlık” Projemizin de aralarında bulunduğu birçok proje temsilcisinin katıldığı ilk toplantıda başarı hikayeleri sunulmuş, faaliyet uygulama yöntemleri paylaşılmış ve programda gelinen nokta proje uygulayıcı kurum ve kuruluşlar tarafından değerlendirilmiştir.

Ayrıca Bakanlığın gerçekleştirmiş olduğu “KOBİ ve Kümelenme İşbirliği Projesi” Kümeler için Ortak Rekabet Alanları Strateji Raporu’nda ise EBK Seramik İş Kümesi 356 İş Kümesi içerisinde yer alan 7 bölgesel küme arasında yer alarak “Gelişme” aşamasında olan bir küme olarak raporda yer almıştır.