EBK

ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, Seramik Kümelenmesi ile AB Yeşil Mütabakat Sürecini Değerlendirdi...


Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi tarafından Eskişehir, Bilecik, Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği üyelerinin katılımlarıyla AB Yeşil Mutabakat ve Eskişehir Model Fabrika süreçlerinin detayları değerlendirildi.
Sektör bilgilendirme toplantısına Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Biriminden Sorumlu ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji A.B.D. Başkanı, ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe, birim çalışanları ve küme üyeleri katıldı.

Ortak çalışmalar yapacağız

Avrupa Birliği (AB)’nin Yeşil Mutabakat süreci hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantının açılışında konuşan ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, “Amacımız üretim yapan sanayicilerimizin Yeşil Mutabakat süreci kapsamında özellikle ihracatta sorun yaşamamaları ve bu sürece en hızlı şekilde uyum sağlamalarına destek olmaktır. Bu kapsamda karbon ayakizini azaltacak yöntemlerden yalın üretim, kaynak ve enerji verimliliği konularını birlikte değerlendiriyoruz. Tüm sektörlerle bir araya gelerek bu süreçte yapabileceğimiz çalışmaları ele alıyoruz.” dedi.

Eskişehir, Bilecik, Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Tülin Murathanoğlu, Seramik Kümesi üyeleri ve kümenin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi. Murathanoğlu, “Yakın zaman içerisinde teknik kurulumuz ile birlikte benzer çalışmalar yapmaya başladık. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilen toplantının önemimin farkındayız ve faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

Kayıplara uğramamalıyız

AB Yeşil Mutabakat kuralları ve seramik sektörüne yönelik veriler hakkında açıklamalarda bulunan ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe, “Birlikte öğreneceğimiz ve gelişeceğimiz bir süreç. Kayıplara uğramamak ve teknik aksaklıklarla karşılaşılmaması adına Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde birim olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. Türe, AB Yeşil Mutabakat uyum tedbirleri, emisyon ticaret sistemi, sınırda karbon mekanizması, kurumsal karbon ayakizi hesaplamaları konularında detaylı bilgiler verdi.

Toplantı sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı

 

EBK-ARİNKOM TTO İşbirliği Toplantısı Eskişehir’de Gerçekleştirildi…


EBK Seramik İş Kümesi ve ARİNKOM arasında yapılması öngörülen işbirlikleri öncesinde, Prof. Dr. Sn. Ender Suvacı’nın başkanlığında, kurumların birbirlerini daha iyi tanımaları amacıyla düzenlenen toplantıya, EBK Yönetim Kurulu Üyeleri ve ARİNKOM temsilcileri katılmışlardır. ARİNKOM Üniversite-Sektör İş Birliği Koordinatörü Sn. Gülçin Avul’un detaylı tanıtım sunumunun ardından EBK ve ARİNKOM arasında işbirliği sürecinin tanımlanması, eğitim takvimi oluşturulması gibi çalışmaların yürütülmesi için görüş birliğine varılmıştır.

 

"Seramik Kaplama Malzemeleri ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı" Gerçekleşti...


 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Bursa Grup Başkanlığı ve EBK Seramik İş Kümesi işbirliği ile düzenlenen "Seramik Kaplama Malzemeleri ve Vitrifiye Fabrikalarında Çalışma Ortam ve Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik  Bilgilendirme Toplantısı" 18 Mayıs 2017 tarihinde Eskişehir’ de gerçekleştirildi.

 

 

Programlı teftişler hakkında bilgilendirme, bilgi paylaşımı ve farkındalık oluşturma amaçlı toplantıya; İş Teftiş Bursa Grup Başkanlığı Grup Başkanı Sn. Yaşar ATA ve EBK Seramik İş Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdulhekim YAKUT başta olmak üzere iş müfettişleri ve uzmanlar, EBK Seramik Kümesi üyeleri ve ülke genelinde faaliyet gösteren birçok seramik firması genel müdürü, fabrika müdürü, İSG uzmanları ve iş yeri hekimleri olmak üzere katılım sağlamışlardır.

 

 

 

EBK Seramik İş Kümesi Yeni Üyeleri...


 


Uşak Üniversitesi ve Karopak Endüstriyel Ürünler San. Ve Tic. Ltd. Şti. EBK Seramik İş Kümesi’ne üye olmuşlardır.

 

EBK Üyeleri Ve Seramik Sektör Temsilcileri Proje Arama Toplantısında Bir Araya Geldi...


15 Şubat 2017 tarihinde Seranit Serra İnönü Tesisi'nde gerçekleştirilen toplantıya EBK üyeleri, Anadolu Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi ve de bölgedeki sektör temsilcilerinin teknik yönetici, müdür ve uzmanları olmak üzere konusunda yetkin 30 kişi katılmıştır. Tüm katılımcılarının kendilerini tanıtması ile açılan toplantının amacı küme ve sektörde işbirliği adına proje havuzu oluşturmak olarak belirtilmiştir. Ayrıca EBK üyesi veya küme haricindeki tüm katılımcıların, sektörün genelini ilgilendiren sorunları paylaşması ve fikirlerini bildirmesi toplantının en önemli adımını oluşturmuştur.  

Moderatör olarak toplantıda yer alan, Sn. Mahmut Kiper tarafından toplantının yöntemi katılımcılara anlatılmıştır. Bu toplantıdaki ilk aşama olan “Arama” yani proje fikirlerinin ortaya çıkarılması ve proje başlıklarının belirlenmesi aşaması başarı ile tamamlanmış olup, katılımcılar tarafından proje fikirleri toplantı sonunda oylanmıştır. Diğer aşama olan “Diyalog  &Karar”  daha sonraki tarihlerde yapılacak olan toplantılarda gerçekleştirilecektir.