EBK

EBK yeleri Ve Seramik Sekt繹r Temsilcileri Proje Arama Toplant覺s覺nda Bir Araya Geldi...


15 ubat 2017 tarihinde Seranit Serra 襤n繹n羹 Tesisi'nde ger癟ekletirilen toplant覺ya EBK 羹yeleri, Anadolu niversitesi ve Dumlup覺nar niversitesi ve de b繹lgedeki sekt繹r temsilcilerinin teknik y繹netici, m羹d羹r ve uzmanlar覺 olmak 羹zere konusunda yetkin 30 kii kat覺lm覺t覺r. T羹m kat覺l覺mc覺lar覺n覺n kendilerini tan覺tmas覺 ile a癟覺lan toplant覺n覺n amac覺 k羹me ve sekt繹rde ibirlii ad覺na proje havuzu oluturmak olarak belirtilmitir. Ayr覺ca EBK 羹yesi veya k羹me haricindeki t羹m kat覺l覺mc覺lar覺n, sekt繹r羹n genelini ilgilendiren sorunlar覺 paylamas覺 ve fikirlerini bildirmesi toplant覺n覺n en 繹nemli ad覺m覺n覺 oluturmutur.

Moderat繹r olarak toplant覺da yer alan, Sn. Mahmut Kiper taraf覺ndan toplant覺n覺n y繹ntemi kat覺l覺mc覺lara anlat覺lm覺t覺r. Bu toplant覺daki ilk aama olan Arama yani proje fikirlerinin ortaya 癟覺kar覺lmas覺 ve proje bal覺klar覺n覺n belirlenmesi aamas覺 baar覺 ile tamamlanm覺 olup, kat覺l覺mc覺lar taraf覺ndan proje fikirleri toplant覺 sonunda oylanm覺t覺r. Dier aama olan Diyalog &Karar daha sonraki tarihlerde yap覺lacak olan toplant覺larda ger癟ekletirilecektir.