EBK

Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi Ve Eylem Planı  Hazırlık Çalıştayı...


Türkiye Seramik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlık çalıştay programı 22.09.2016 tarihinde Ankara’ da gerçekleştirildi.

Çalıştay Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş olup diğer Bakanlıklar, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türk Patent Enstitüsü, Türk Standardları Enstitüsü, Tübitak Marmara Araştırma Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Anadolu Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Türk Eximbank, TÜSİAD, Türkiye Seramik Federasyonu, Seramik Araştırma Merkezi  ve de EBK Seramik İş Kümesi tarafından katılım sağlanmıştır.

Çalıştay programı; çalışma grupları tarafından “Rekabetçiliğin Sürdürülmesi”, “Girdi Maliyetlerinin Azaltılması”, “Nitelikli İş Gücü” ve “Teknoloji ve Ar-Ge” alt konu başlıklarında masalara ayrılarak öncelikli olarak seramik sektörünün sorun alanları tespit edilmiştir. Daha sonra ise, söz konusu sorun alanlarına yönelik olarak eylemler oluşturulmuştur.

Çalıştay programı, Çalıştay Moderatörü Sayın Prof. Dr. Alpagut KARA tarafından yapılan genel değerlendirme ve kapanış konuşması ile sonlandırılmıştır.

 

Sanayi Genel Müdürülüğü EBK’yı Ziyaret Etti...


 

 

 

 

 


05.08.2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan ve Daire Başkanı Sn. Ahmet Can olmak üzere 7 kişilik Bakanlık heyeti EBK Seramik İş Kümesi'ni ziyarette bulunarak küme hakkındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi edinmişlerdir ve Bakanlığın Seramik Strateji Belgesi başta olmak üzere çalışmalarını küme üyelerine aktarmışlardır.

 

Yeni Üyemiz Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş.


Yurtbay Seramik EBK Seramik İş Kümesi’nin yeni üyesi olmuştur.

Yurtbay Seramik gibi köklü bir firmanın kümemize katılımıyla üye portföyümüz genişlemiş ve seramik sektörünün önemli bir aktörü olan Yurtbay Seramik ile yeni işbirliği alanları doğmuştur.

 

Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği 4. Olağan Genel Kurulu Yapıldı...


Eskişehir Bilecik Kütahya (EBK) Seramik İş Kümesi Derneği’nin 4. Olağan Genel Kurulu, 09.03.2016 tarihinde üyelerin geniş çaplı katılımıyla Eskişehir Anemon Otel’de gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şafak Ozan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimiyle devam edildi. Divan Başkanlığını Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Işık, divan üyeliği görevlerini de Yunus Bahri Karaer ve Mehmet Mercan  yerine getirdi.

 

Yeni Üyemiz Colorobbia Ege Kimya Tic. ve San. A.Ş.

 

Colorobia Ege Kimya Tic. ve San. A.Ş. EBK Seramik İş Kümesi’nin yeni üyesi olmuştur.

Colorobbia gibi uluslararası bir firmanın kümemize katılımıyla üye portföyümüz genişlemiş ve sektörün önemli bir aktörü olan Colorobbia ile yeni işbirliği alanları doğmuştur.